Jak reverzní aukce fungují

Prakticky všechny podniky nakupují pro svou činnost zboží a služby od různých dodavatelů. Finanční částky vydávané za toto zboží často tvoří značnou část celkových nákladů firmy. Společnosti se proto snaží poptávané zboží nakupovat za co nejnižší ceny. A právě nejnižší cenu může zajistit online výběrové řízení s použitím reverzní aukce.

Pro pochopení principu reverzních aukcí si představme klasickou aukci drahých obrazů. V místnosti sedí potenciální kupci a zvyšováním ceny soutěží o to, kdo nabízený obraz získá. Vyhrává ten, jehož cena je nejvyšší. Reverzní aukce funguje opačně než klasická aukce. V místnosti sedí potenciální dodavatelé poptávaného zboží a snižováním ceny soutěží o to, kdo získá danou zakázku a bude moci dodat zboží vyhlašovateli aukce. Vyhrává ten, jehož cena je nejnižší.

Online reverzní aukce převádí princip reverzních aukcí do prostředí Internetu. Umožňuje snížit cenu nakupovaného zboží a služeb s mnohem větším efektem a nižšími náklady na přípravu. Firmy, které se reverzní aukce účastní, nemusí být v jedné místnosti - každé stačí jen počítač ve své kanceláři a připojení k Internetu. Podklady jsou snadno dostupné pro každého, změny se okamžitě projevují. Vše je automaticky zaznamenáváno. Výsledky jsou přístupné okamžitě.

Jak online reverzní aukce probíhá?

Reverzní aukční systém je dostupný jako internetová aplikace. V tomto systému vyhlašovatel aukce ohlásí, že chce nakoupit konkrétní zboží nebo služby a připojí jeho podrobný popis. Zvolí si své potenciální dodavatele - účastníky aukce. Ve stanovený čas se tito dodavatelé přes Internet připojí k aukčnímu systému a v reálném čase snižují své nabídky. Vidí, na jaké pozici jsou umístěni - systém je automaticky řadí podle nabízené ceny. Dodavatelé na druhé a dalších pozicích jsou motivováni snižovat cenu, aby se dostali na první místo. Všichni tak mezi sebou soutěží o první pozici. Podle principu reverzní aukce vítězí ten, jehož cena je nejnižší.

Online reverzní aukce přináší možnost nakupovat s významnou úsporou, která by byla jinými vyjednávacími prostředky prakticky nedostupná. Pokud je připravená specifikace poptávaného zboží, pak zadání těchto informací do reverzního aukčního systému je otázkou deseti minut. Samotný souboj mezi dodavateli většinou trvá okolo 30 minut a v případě delšího boje je čas ukončení aukce automaticky prodlužován.

Úspora při použití online reverzních aukcí ve výběrovém řízení se průměrně může pohybovat až okolo 15 %. Při prvních aukcích může být i vyšší.

Používání reverzního aukčního systému ve výběrovém řízení by tak mělo být samozřejmostí pro firmy, které chtějí výrazně snížit své náklady velmi jednoduchou cestou. Dosažené výsledky to dokazují.

Potřebujete další informace?

Rádi Vám odpovíme na Vaše další otázky, stačí nás kontaktovat.

Kontaktní formulář